20 listopada, 2019
wstecz

W trosce o naturę – redukcja śladu węglowego

W 2019 roku przyczyniliśmy się do redukcji śladu węglowego w wysokości 922,49 tCO2e. Działając w trosce o naturę poddaliśmy procesowi odzysku i recyklingu opakowania wprowadzone na rynek za pośrednictwem Interseroh Organizacji Odzysku Opakowań S.A. oraz Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań. 

Ślad węglowy obejmuje emisje dwutlenku węgla, metanu, podtlenku azotu i innych gazów szklarniowych wyrażonych w ekwiwalencie CO2. Dążymy do minimalizacji zanieczyszczenia środowiska naturalnego, dlatego też bierzemy udział w programie ekologicznego systemu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.