Stawiamy na zieloną energię!

W Dalpo stawiamy na nowoczesne rozwiązania, jak pozyskiwanie zielonej energii poprzez panele fotowoltaiczne, wprowadzenie do oferty flagowych proekologicznych produktów, segregacja odpadów, czy planowany montaż perlatorów w naszych lokalizacjach, znacznie zmniejszających zużycie wody.

✅ Współpracujemy z organizacją odzysku (recykling odpadów), zmniejszamy tym nasz ślad węglowy do 10%.

✅ W lokalizacji Rosnowo zainstalowaliśmy panele fotowoltaiczne o mocy 240 kV, co zmniejszy nasz ślad węglowy o 2,4% rocznie. 

✅ Kolejnym krokiem będą panele w lokalizacji w Niepruszewie o mocy 850 kV – redukcja CO2 o 7% rocznie.